FLIR & iBros technic bezpośredni dystrybutor urządzeń omiarowych - kamery termowizyjne FLIR Systems w Polsce

Switch to desktop Register Login

Program corocznego wzorcowania i serwisowania kamer FLIR

 

Dlaczego warto wybrać program corocznego wzorcowania i serwisowania kamer FLIR? 

FLIR gwarantuje optymalną czułość, rozdzielczość i niezawodność każdej kamery termowizyjnej, która opuszcza zakład produkcyjny. Coroczna konserwacja i wzorcowanie mają kluczowe znaczenie dla zachowania wysokiej jakości urządzenia. Jeśli te rutynowe usługi serwisowe będą pomijane, zwiększy się ryzyko niedokładnych pomiarów.

 

 

PRZEGLĄD I WZORCOWANIE 

14-punktowy, ekskluzywny program inspekcji i kalibracji opracowany przez Dział Serwisowy firmy FLIR wykorzystuje referencyjne wzorce temperaturowe, które poddawane są corocznemu sprawdzeniu oraz są spójne z danymi Szwedzkiego Instytutu Technicznych Badań Naukowych SP i Krajowego Instytutu ds. Standardów i Technologii. Wszystkie centra serwisowe FLIR są certyfikowane zgodnie z ISO 9001:2015 (listopad 2016 r.). Ponadto technicy serwisowi używają zamkniętego oprogramowania do wzorcowania, które jest dostępne wyłącznie dla personelu FLIR – inne zewnętrzne centra serwisowe nie mają dostępu do tego oprogramowania. 

Technicy serwisowi FLIR przeprowadzają kompleksowe kalibracje i dokonują korekt niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego działania kamery. Celem jest zarówno kontrolowanie dokładności pomiaru jak i zwrócenie systemu ze 100-procentowo prawidłowymi odczytami. 

Wykonując naprawy, serwis FLIR wykorzystuje oryginalne części zamienne i akcesoria FLIR, aby zapewnić spójne działanie. Technicy serwisowy aktualizują również oprogramowanie kamery (firmware) do najnowszej wersji, aby poprawić funkcjonalność i często dodać nowe właściwości.

 

14-PUNKTOWY PROGRAM INSPEKCJI I WZORCOWANIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

• Przeprowadzenie kompleksowej kontroli poprawności działania.
Wzorcowanie i zestrojenie osi kamer termowizyjnej i dziennej do pracy w standardzie MSX®, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Sprawdzenie wszystkich wewnętrznych przewodów i połączeń PCB.
Czyszczenie wizjera i kontrola elementów optycznych.
Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania kamery do najnowszej wersji.
Wykonanie drobnych napraw.
Sprawdzenie i/lub wyrównanie zakresów temperaturowych w celu zapewnienia jednorodności obrazu.
Sprawdzenie standardowej kalibracji obiektywów (innych lub specjalnie zaprojektowanych obiektywów; opcjonalnie).
Sprawdzenie kompensacji temperatury otoczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Ponowne wzorcowanie w celu zapewnienia zgodności kamery ze specyfikacją fabryczną.
Wzorcowanie zakresów temperatur do 1500°C, jeśli dotyczy.
Przeprowadzenie procedury odbiorczej zatwierdzenia jakości.
Naniesienie znacznika kalibracji z kolejnym terminem wzorcowania.
Udostępnienie certyfikatu wzorcowania (opcjalnie: certyfikatu rozszerzonego wzorcowania ze zmierzonymi wartościami).

  

PLANY OCHRONY SERWISOWEJ

 

PAKIET PREMIUM – NAJLEPSZA WARTOŚĆ!

W pakiecie:

• Rozszerzona gwarancja
• Gwarancja 3-dniowa*: FLIR naprawi kamerę w ciągu 3 dni po jej otrzymaniu lub wypożyczy kamerę
użytkownikowi za darmo
• Przeprowadzenie pełnego 14-punktowego programu inspekcji i wzorcowania
• Całkowite naprawy sprzętu i oprogramowania
• Wszystkie części i robocizna

Zaoferujemy wypożyczenie kamery, jeśli rzeczywisty czas naprawy przekroczy nasz standardowy czas realizacji. Wszystkie umowy serwisowe gwarantują pierwszeństwo naprawy Twojej kamery w naszych warsztatach.

 

 

OGÓLNY PAKIET KONSERWACJI

W pakiecie:
• Przeprowadzenie pełnego 14-punktowego programu inspekcji i wzorcowania
• Szybkie naprawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów

 

 

ROZSZERZONA GWARANCJA

W pakiecie:
• Wszystkie części i robocizna
• Całkowite naprawy sprzętu i oprogramowania

 

 

*Gwarancja 3-dniowa ma zastosowanie wyłącznie do nowo zakupionych kamer – zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia posiadania i jest ważna przez pełny rok. Gwarancją 3-dniową nie są objęte kamery GasfindIR, kamery z serii GF ani zaawansowane kamery naukowe.
W przypadku gdy rozszerzona gwarancja nie zostanie udzielona w momencie zakupu lub w ciągu pierwszego roku po zakupie kamery, wymagane będzie przeprowadzenie ogólnego przeglądu, aby móc z niej skorzystać.

 

 

©iBros. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version